A Krypta echoja 2020-01-08 - "múmia"
Csontok néma sikolyától
visszhangzik a Kripta köve,
aztán kitör fogságából,
tovaszáll a sötét ködbe.
Magával hozza a halál
üzenetének iszonyát,
azt harsogja néma hangon,
mily csodálatos odaát.
Ne rettegj az elmúlástól
ó te ostoba halandó,
látod életed mily bizarr?
Odaát oly fennkölt és jó!
Jöjj! Halld sötét szimfóniám,
mit a gyászéj küld a Földre,
ha felzendül bús dallama,
síri transzba zuhansz tőle!
Nyirkos kripta lesz majd nászod,
Halál szele legyint feléd,
lelked lebeg, s századoknak
kínja, porlasztja csontod szét!

    *************************************************************************************************
           "múmia"